Workshop i Oslo september 2023

Mette Bierbum Bacher Communication Consultant

I september mødtes projektpartnere fra Sjællands Universitetshospital og Oslo Universitetssykehus i Oslo til en workshop faciliteret af Chief Data Scientist fra Center for Surgical Science, Martin Høyer Rose.

Workshoppens formål var at diskutere de kliniske spørgsmål, som AI-tool’et i projektet skal give svar på.
På workshoppen var det tydeligt, at det giver værdi til projektet at arbejde på tværs af grænser og fagligheder og efter dagen var der er klart mål for det videre arbejde med projektet.

Jo flere vi kaster os ind i kampen helt overordnet mod kræft, jo bedre bliver vi. Sådan et samarbejde her, synes jeg, er super spændende, og det vil generere så mange nye hypoteser, men også egentlig kvalitet, som man kan gå direkte ud og bruge i klinikken til gavn for patienterne.

Jens Ravn Eriksen, overlæge og kolorektal kirurg på Sjællands Universitetshospital