FLORENCE

1 ud af fire patienter oplever komplikationer efter tarmkræftkirurgi. Nyt forskningsprojekt forbedrer behandlingen af patienterne med kunstig intelligens og federeret læring.

I projekt FLORENCE skal denne udfordring i programregionen løses gennem anvendelsen af avanceret teknologi. Der udvikles et værktøj baseret på kunstig intelligens (Artificial Intelligence), som skal forbedre diagnosen, prognosen og behandlingen af patienter med tarmkræft.

Projektets anvendelse af avanceret teknologi i tarmkræft kirurgi er en innovativ tilgang, der skaber muligheder for nye partnerskaber og samarbejder på tværs af landegrænser. Den primære målgruppe er sundhedsfagligt personale på hospitaler i programregionen, der arbejder med eller har interesse for tarmkræft kirurgi. Andre målgrupper i projektet er virksomheder, patienter med tarmkræft, samt politikere og andre interessenter.

FLORENCE projektet anvender OMOP Common Data modellen, som er en førende tilgang til at skabe datainfrastrukturer, der fremmer anvendelsen af personlig medicin i sundhedsvæsenet (dvs. skræddersyet behandling af den enkelte patient).

“Via det, som kaldes federeret læring, vil projektet som noget helt nyt på globalt plan, koble AI-modellen direkte til klinikken. Projektet er derfor enestående i sin tilgang til at løse en sundhedsudfordring for patientgruppen.”

AI-værktøjet skal hjælpe sundhedspersonalet med at optimere beslutningsgrundlaget for patienter med tarmkræft. Det betyder, at man kan forbedre livskvaliteten for borgerne. På et sundhedsøkonomisk plan betyder det også, at udgifterne til genindlæggelser og operationer kan
minimeres, så man dermed får borgerne tilbage på arbejdsmarkedet igen efter operation.

Projekt FLORENCE vil derfor være til gavn for sundhedspersonale i programregionen, som arbejder med tarmkræftkirurgi og for de patienter, som de behandler. På sigt kan det også inspirere hospitaler uden for programregionen til at anvende AI-værktøjet i forbindelse med tarmkræft operationer.
FLORENCE er en forkortelse for centrale aktiviteter i projektet (dvs. federeret læring med OMOP-modellering af sundhedsdata for at forbedre tarmkræftbehandling i Norden).