Projekt FLORENCE er støttet med EU-midler af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og har til formål at forbedre behandlingen af ​​patienter med tarmkræft ved at anvende AI og federeret læring. I projektet udvikles et AI-værktøj til at fungere som beslutningsstøtte for læger på klinikken.

I slutningen af april mødtes alle projektets partnere fra Kreftregisteret, Norwegian Institute of Public Health, Lund Universitet, Computerome, IKNL og Sjællands Universitetshospital til generalforsamling på projektet.

Udover at evaluere projektets fremdrift omfattede dagsordenen to workshops:
– En om lokale modeller og fælles læring
– En om clinical trial design

Chief Data Scientist Martin Høyer Rose og Professor Ismail Gögenur faciliterede de to workshops, der frembragte spændende diskussioner. Disse samtaler understregede partnerorganisationernes fokus på at udvikle datadrevne produkter, der effektivt kan implementeres på klinikken med det overordnede mål at forbedre patientbehandlingen.