“Jo flere vi kaster os ind i kampen mod kræft helt overordnet, jo bedre bliver vi”.
Det siger Jens Ravn Eriksen, overlæge og kolorektal-kirurg på kirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Projekt FLORENCE skal forbedre behandlingen af patienter med tarmkræft ved at anvende AI og federeret læring. I projektet udvikles et AI-tool, der skal fungere som beslutningsstøtte for lægerne i klinikken.
I september 2023 mødtes partnere fra Sjællands Universitetshospital og Oslo Universitetssykehus og Kreftregistret i Norge i Oslo til en workshop faciliteret af Chief Data Scientist, Martin Høyer Rose, for at diskutere de kliniske spørgsmål, som AI-tool’et skal give svar på.

Projektet er støttet af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, hvor et vigtigt aspekt er det tværregionale samarbejde. På workshoppen var det tydeligt, hvorfor det giver mening at sætte folk sammen på tværs af grænser og fagligheder.

 

”Kræft er grænseoverskridende på alle måder – det at arbejde over grænser, det giver så meget mening. Jo flere vi kaster os ind i kampen helt overordnet mod kræft, jo bedre bliver vi. Sådan et samarbejde her, synes jeg er super spændende, og det vil generere så mange nye hypoteser, men også egentlig kvalitet, som man kan gå direkte ud og bruge i klinikken til gavn for patienterne,” siger Jens Ravn Eriksen.

Vegar Johansen Dagenborg, Gastrokirurg Onkologisk Bekkenkirurgi ved Radiumhospitaltet på Oslo Universitetssykehus deltog også i workshoppen:
“Jeg tænker fordelen (ved samarbejdet på tværs af grænser – red.) er, at man får flere forskellige vinkler og synspunkter på patientbehandling. Selvom behandlingen er meget ens, så har man forskellig kultur, meninger og strategier omkring patienterne. Så jeg håber vi kan tage de bedste ting, som vi gør i de forskellige lande, som vil få udbytte for vores patienter. “

“Jeg synes vi er rigtig gode til at behandle vores patienter, men der er altid patienter, hvor vi kan gøre det bedre. I FLORENCE kan vi udvælge patientgrupper, hvor der er potentiale for at ændre behandlingen, som vil være en stor gevinst for vores patienter.”

Vegar Johansen Dagenborg, Gastrokirurg